macierzynstwo bialopradnicka krakow

macierzynstwo bialopradnicka krakow

Kto ustalił, że technologie te są wiarygodne dla tego badania?

Komisja Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) zawarł w swoim najnowszym raporcie, że technologie te są najbardziej wiarygodnym Chiński sprzęt kontrolujący płyt kartonowo-gipsowych.

"Obiema FTIR oraz XRF pomiary węglanu strontu i odpowiednio ustalony został za najbardziej czułym i swoistym markerem importowanych płyt kartonowo-gipsowych."

--Projekt raportu końcowego CPSC płyt gipsowo-kartonowych i krytym Jakości oceny oddziaływania na środowisko. 18 listopada 2009. str. 104 128.

"Wyniki tego badania wskazują, że zawartość strontu mierzone XRF i jonów węglanowych (węglan) metodą FTIR, ustalono, że płyt gipsowo-kartonowych może być stosowany w połączeniu z płyty gipsowo-kartonowej niezawodnie zidentyfikować podejrzane".

--Wstępny raport końcowy CPSC płyt gipsowo-kartonowych oraz jakość środowiska wewnętrznego Assessment.November 18, 2009. str. 1 128.

Czytaj więcej na temat chińskiej testowania płyt kartonowo-gipsowych.

Wpis zawdzięczamy